Birger Heyerdahl
CV
Ilse Hofland
CV
 
 
 
 

FIRMAPRESENTASJON

Sivilarkitekt Birger Heyerdahl var gründer, medeier og styreleder i Arkitektskap as fram til 1. juni 2002. Fra dette tidspunkt ble aksjene i selskapet overdratt til de ansatte. Heyerdahl etablerte et nytt firma under eget navn. Det ble samtidig inngått en generell samarbeidsavtale med Arkitektskap as.

Fra 1.juni 2003 gikk Ilse Hofland inn i firma, og det ble opprettet et aksjeselskap under navnet Heyerdahl, sivilarkitekter as. Kontoret har ytterligere økt sin kapasitet fra 1. november 2003, da sivilarkitektene Petter A. Larsen og Bjørn Wolke knyttes til firma i et kontorfellesskap.

Heyerdahl har siden 1990 arbeidet med større samferdselsprosjekter, byformingsoppgaver og design, og har ledet og utviklet dette arbeidet i Arkitektskap.
Heyerdahl, sivilarkitekter as fortsetter og videreutvikler denne virksomheten, og har siden juni 2002 vært arkitekt / faganvarlig ved gjennomføringen av byggeplan for motorveibrua i Drammen, Frogner Plass - Kirkeveien og de reklamefinansierte bymøblene i Oslo. Kontoret er for tiden engasjert med byggeplanene for Ulven - Sinsen, senketunnelen i Bjørvika, Veipakke Tønsberg og bru over Glomma, Spydeberg.


  besøksadresse:
Maridalsveien 3
N - 0178 Oslo mob.: Birger Heyerdah: 90 63 93 61 mob.: Ilse Hofland: 91 63 80 39 org.nr.: NO8858838162MVA e-mail: post@arkh.no www.arkh.no