CV

 
  Navn BIRGER HEYERDAHL  
  Stilling Sivilarkitekt MNAL  
  Født Oslo 1945  
  Utdannelse 1967 – 68 Technische Universitet Wien.
1968 – 73 Arkitekthøgskolen i Oslo.
1984 Energiøkonomisering, kurs NTH
1967 - 04 Div. studieturer i Asia, Europa og USA
 
  Arbeidserfaring 1973 – 76 arkitekt mnal Ole Borneman Bull
1976 – 86 arkitekt mnal Birger Heyerdahl, egen praksis.
1986 - 02 Arkitektskap as, medeier/partner
2002 - B.Heyerdahl sivilarkitekter as
 
  Språk Engelsk og tysk  
  Medlemskap Norske Arkitekters Landsforbund, Norges Praktiserende Arkitekter  
  Tillitsverv Formann Oslo Arkitektforening 1992 -93  
  Utmerkelser Kulturministerens pris “ Beste design 1996”.
Omtale "Vakre Veiers pris" 06
Byggeskikks pris Drammen 07
 
  Utstilling Manifesto. Edinburgh 1996

 
  Undervisning Sensor ved byggteknikk AHO-05
Forelesning, Arkitektskolen i Århus, - 04
Forelesning, LHÅ, landskapsarkitektur, -01 og 02
Undervisning/forelesninger ved Universitetet i Napoli, -00
Kursleder “Trafikk & Design”, Arkitektakademiet, Oslo -97
Undervisning ved Arkitektskolen i Aarhus -91
Forelesning ved Arkitektskolen i Aarhus -89
Forelesning ved Akademiet i København -89
 
  Kvalifikasjoner Spisskompetanse innen design og byforming.
Bred erfaring fra prosjektering og prosjektledelse innen samferdsels, byformingsprosjekter og designoppgaver.
 
  Konkurranser uthevet: som fagansvarlig , øvrige prosjekter: som medansvarlig

1.pris, åpen konkurranse ”innkledning av Festningstunnellen”, Oslo 04
1.pris, innbudt konkurranse "reklame finansierte bymøbler" – OK 02
1.pris, innbudt konkurranse "gangbru Lørenskog" – SVA 01
1.pris, konkurranse etter prekv. "1000-årstedet, Stavanger" - 00
1.pris, innbudt konkurranse "ny motorveibru E18, Drammen" –99
1.pris, innbudt konkurranse "Kolbotn II" -99
1.pris, innbudt konkurranse " Ny Narvesen kiosk"- 98
1.pris, delt, innbudt konkurranse "Knutepunkt Kolbotn" -97
1.pris, innbudt konkurranse "Utvikling av gamle Christiania" -94
1.pris, innbudt konkurranse "Rådhusplassen i Oslo" -93
1.pris, åpen konkurranse "Bolig og service, Bodø" -87
2.pris, idekonkurranse "Bolig- og miljøfornyelse" -86
2.pris,"Byggeskikk på Vestlandet" -82
3.pris, idekonkurranse "Drømmen om Drammen" –88
Generell premiering, Plan og design konkurranse: Nedstigningstårn og Narvesenkiosk -04
Innkjøp, Akershusstranda –03
Innkjøp, "Byen og fjorden", motto "Øst for Eden" -83
Hedelig omtale, idekonkurranse "Malmlagret Narvik" -92
Hederlig omtale Veksthus, Botanisk hage Tøyen –98
 
  Annet Jurymedlem oppnevt av NAL: Noregian Wood -Amfiet i Sandnes 2007
Jurymedlem Torvet i Trondheim 2004
Jurymedlem Lyskultur 2001
Nordisk representant til Erskin-fondets styre 2000-03
Jurymedlem arkitektkonkurranse om byplan/utvikling "Bodø Vest" -00
Jurymedlem ark.kurrasne om Støyskjerming i Oslo, Namsos og Kongsvinger. -98
Gjestered. St. Hallvar, "Oslo Østkant" –83
 
  2002 – Heyerdahl sivilarkitekter as
Fagansvarlig
 
   

Rv3/rv25 Løten og Elverum, reguleringsplaner,Aas-Jakobsen,statens Vegvesen-09
Rv 456 Kristiansand, detal-j og byggeplan, Norconsult, SVRS - 09-
"Sykkelrør" Bodø, forskningsprosjekt,med  Aas-Jakobsen, SVRN - Bodø Kommunet-08
Kvaleberg turvegbru, Stavanger, detal-j og byggeplan, Norconsult, Stavanger Kommunet-07-
Rolfsøysund bru,Østfold, detaljplan Aas-Jakobsen Jernbaneverket -06
Nordenga bru, Oslo, detal-j og byggeplan, AasJakobsen, Statens vegvesen–region øst-06-
Bybane i Bergen, detaljplan, Norconsult, Bybanekontoret i Bergen, -06
Dobbeltspor Sandnes-Stavanger, Byggeplan. Norconsult,Jernbaneverket region sør 06-
Fredriksgate Oslo,  detalj-reguleringsplan for trikk, Norconsult,Statens vegvesen–06
Bogstadveien Oslo,  gateromsutforming,Norconsult Statens vegvesen–05-
Tsunami risk mitigation measures,  NGI –05
E18, OPS Grimstad-Kristiansand, konkurranse, Skanska –05
Økern tomteanalyse SVO –05
Tusenårsstedet i Stavanger forprosjekt,byggeplan Stavanger kommune –04-
Dalegård , Drammen, reguleringsplan  GBL Bildeler-04
Innkledning, utforming av Festningstunnellen konkurranse Statens vegvesen –04
Geita bru, Oslo detaljplan Samferdselsetaten-Norconsult –04
Imarsund bruer, detaljplan Norconsult –04
Riksvei 2, detaljplan Norconult –04
Trikketrasè Skovveien, Oslo, utredning OS –04, Detalj og reg.plan med Norconsult  2008
T-Banestasjon Økern,Oslo, detaljplan,Norconsult, SVO/OS –04-
Narvesenkiosk og reklametårn,Oslo konkurranse PBE – 04
Bru over Glomma, Spydeberg forprosjekt  SVØ/Aas-Jakobsen – 03
Akershusstranda, Oslo konkurranse, innkjøp, Oslo Havnevesen –03
Veipakke Tønsberg, konsekvensutredning-arkitektur,  SVV/ Aas-Jakobsen as –03
Steinbenk for Oslo  Samferdselsetaten – 03-04
Middelthunsgt.-Majorstuveien, Byggeplan,  SVO / Norconsult –03
OPS, Lyngdal – Flekkkefjord, konkurranse. AAJ / Selmer – Skanska  03
Bybane i Bergen, Norconsult, Bybanekontoret i Bergen, -03
Ulven – Sinsen, veganlegg, byggeplan. Norconsult/Statens Vegvesen – 03-
Veganlegg og senketunnel Bjørvika, byggeplanAas-Jakobsen as/Statens Vegvesen  –03-
Frydenhaug – Kopperdalen, Forprosjekt konstruksjoner, SVB/ Eggen arkitekter 03
Frogner plass. byggeplan,  SVO / Norconsult 02-03
Frogner – Middelthunsgt. byggeplan,  SVO / Norconsult 02-03
Dobbeltspor Sandnes-StavangerDetaljplan. Jernbaneverket region sør 03
Designmanual. Konsulent. Samferselsetaten Oslo –02-03
E18 Drammen. Ny motorvegbru, byggeplan  Aas-Jakobsen as/SVB – 02/08
Reklamefinansierte bymøbler, byggeplan JCDecaux/Samferdselsetaten- 02-03
Veganlegg og senketunnel Bjørvika,detaljplanAas-Jakobsen as/Statens Vegvesen  –02

 
1986 - 2002 Arkitektskap as, partner og gründer  
    uthevet: som fagansvarlig , øvrige prosjekter: som medansvarlig  
    Mat&Mer - Kafè og Deli i Oslo, konseptutvikling og forprosjekt. – Elisabeth Hagen-02
Munkegata , belysning av plass, Oslo Kommune, Friluftsetaten-02
Bybane i Bergen, Norconsult, Bybanekontoret i Bergen, -02
El Vulcano. ideprosjekt for bolig/veianlegg ,Sørenga, forslag til reguleringsplan. SVO –01
Veianlegg og senketunnel Bjørvika. Detaljprosjekt , Aas-Jakobsen Statens Vegvesen Oslo -01
Tinghus og politihus, Moss. Innbudt prosjektkonkurranse– Politidirektoratet -01
Gangbru Lørenskog. 1.pris. ark.konkurranse– Statens Vegvesen Akershus -01
Sintef. Ideprosjekt for utvikling av Sintef´s eiendom Oslo – Sintef –01
Øvre Sundt bru, innbudt konkurranse Statens Vegvesen –01
Skodje bru. Detaljprosjekt/byggeplan, Statens Vegvesen / Norconsult as –01
Skøyen stasjon -Funksjonsanalyse-Jernbaneverket Region Øst-00
Reklamefinansierte bymøbler, konkurranse JCDecaux/samferdselsetaten- 00
Stavanger. 1.pris. ark.konkurranse om Stavanger sentrum/torg – Stavanger kommune -00
Sæter. Holdeplass og knutepunktsfortetning. as Oslo Sporveier-/99
E18 Drammen. 1.pris konkurranse om utforming av ny bro over Drammenselva - 99
Bjørvika. Detaljprosjekt for veianlegg, forslag til reguleringsplan. SVO –98-00 Skøyen-Asker. Detaljprosjekt nytt dobbeltspor, parsell Sandvika. Jernbaneverket -99
Stortorget/Egertorget. Skisse til ny utforming av torgene med nye nedganger. as Oslo Sporveier -99
Majorstua/Kirkeveien . Utforming av gaterom,trikketrasé og holdeplasser. SVO -94/99
Mikroteknologisk laboratorium i Gaustadbekkdalen . Progr./skissestudier. Sintef 98/99.
Veksthus,Tøyenparken. Internasjonal konkurranse, belønnet med hederlig omtale.UiO/Statsbygg 98-
Estetrikk. Estetisk vurdering av Oslo Sporveiers trikkelinjer,rapport. as Oslo Sporveier -98/99
Kolbotn II. Parallelloppdrag knutepunktstasjon og byutvikling. (1. pr.) Jernbaneverket/OK.-99
Kristiansand . Parallelloppdrag om utvikling av NSB-tomta..NSB Eiendom -98.
Alexander Kiellands plass. Utforming av parkanlegg i samarbeid med Grindaker as. OPI -98/99
Holtet. Skisse til alternativ reguleringsplan. as Oslo Sporveier/Oslo Handelstandsforening - 98/99
Narvesenkiosk. 1.pris innbudt konkurranse. Utvikling av prototyp. Narvesen -98/99
Kolbotn. Parallelloppdrag knutepunktstasjon og byutvikling. (Delt 1. pr.) Jernbaneverket/OK.-98
Gaustadtrikken. Trikketrasé fra John Collets plass til Rikshospitalet, Gaustad Oslo Sporveier –95/99
Rådhusplassen i Oslo. Utforming av plassrom,møblering,belysning og beplantning. OPI -93/99
Sandefjord, Kilenområdet . Parallelloppdrag havne- og byutvikling. Kilen Utvikling AS. -97
Fridtjof Nansens plass. Utforming av plassrom,beplantning og møblering. Samferdselsetaten -97/99
Hambros plass. Utforming av plassrom.as Oslo Sporveier -97/98
Lapsetorget. Utforming av plassrom med mast og fonteneanlegg. as Oslo Sporveier -97
Hønefoss. Skisseprosjekt for byutviklingsplan av sentrum, ca 20000 kvm. Ringerike Kommune
Mortensrud kollektivterminal. Byggeprosjekt for T-bane og bussterminal. SVO/OS -93/97
Vikatrikken. Utforming av holdeplasser og master for Rådhusplassen Oslo.as Oslo Sporveier -94/95
Gardermobanen. Byggeplan Oslo S - Nitelva, samt Leirsund, Lindeberg og Eidsvoll Værk. NSB GMB -93/94
Gamle Christiania . Parallelloppdrag, byutvikling og miljøforbedring (1.pr.). Oslo kommune94.
Hovedveisystem i Bjørvika. Parallelloppdrag for trafikk- og byutviklingsplan. SVO -93
E6 Ekeberg-Sørenga anlegget. Konstruksjoner daganlegg. SVO-91/92
Gamlebyen miljøprosjekt . Etappeplan mot år 2000. Miljøverndepartementet -91
Rehabilitering av bygårder. Byfornyelsesprogrammet for Gamlebyen USBL -86/90
Akersveien 21-25. Restaurering av bygårder i tre fra 1840. S.J.Bennetter -86/89
Citadel Skøyen . Lokkprosjekt over E18, idéutvikl.,forprosjekt,regulering, Citadel Holding-88/89
Den Amerikanske Ambassade. Restaurering og sikring av fredede bygninger (H. Bull og O. Bang)
Den Amerikanske Ambassade -86/88
Gamlebyen Nord . Byfornyelsesprogram, regulering, prosjektering, oppfølging. USBL-86
Vålerenga . Byfornyelsesprogram, skisseprosjekt, regulering, prosjektering. OBOS-86
Kafe Celsius. Innredning av kafé i fredet bygning. S.Steinum –86
 
  1976 - 1986 Egen praksis  
   

Prosjektering av eneboliger, boliger og boligfelt. Rehabilitering og restaurering av boliggårder.
Ombygging og innredning av kontorer / næringslokaler. Næringsbygg på Alna for Fagersta / Haak
Vålerenga, program for byfornyelse, OBOS

 
1973 - 1976: ark. mnal Ole Bull  
    Div. sykehusprosjektering  
 
 


   
       
< TILBAKE >