CV

 
  Navn ILSE MERETHE HOFLAND  
  Stilling Arkitekt  
  Født Bergen, 1949  
  Utdannelse 1971-1973 Oslo Elementærtekniske skole
tekn.tegn. og husbygg
1989 -1990 Arkitekthøgskolen
 
  Arbeidserfaring 1973 - 85 arkitekt mnal Ole Borneman Bull
1985 - 86: ark. mnal Birger Heyerdahl og Asle Strøms arkitektkontor
1986 - 03: Arkitektskap as
 
  Arkitektkontor 2003- Heyerdahl sivilarkitekter as  
  Språk Morsmål norsk, engelsk og tysk, noe fransk  
  Medlemskap Arkitektenes fagforforbund, AFAG  
  Kvalifikasjoner Erfaring fra prosjektering innen samferdsel, boligbygging, sykehjem og sykehus.  
  Kurs Datakurs: Archicad og Vector.
Sykehusplanlegging,
Brannteknisk prosjektering,
Transport og Design,
Materialitet I,
Kursserie i ny plan og bygningslov.
1975-2004 Div. studieturer i Asia, Europa og USA
 
  Datakunnskap: Vector, QuarkXpress, photoshop, tekstbehandling, archicad  
  Konkurranser Medarbeider:
1.pris, åpen konkurranse ”innkledning av Festningstunnellen”, Oslo 04
1.pris,innbudt totalentreprisekonkurranse for ”sykehjem på Gannestad og Indre havn”i Borre kommune 02
1.pris, innbudt konkurranse "reklame finansierte bymøbler" OsloK.02
1.pris, innbudt konkurranse "1000-årstedet, Stavanger"-99
1.pris, innbudt konkurranse "Kolbotn II" -99
1.pris, inbudt konkurranse " Ny Narvesen kiosk"- 98
1.pris, innbudt konkurranse "Rådhusplassen i Oslo" -93
2.pris, "Byggeskikk på Vestlandet" -82
3.pris, idekonkurranse "Drømmen om Drammen" -88
Hedelig omtale, idekonkurranse "Malmlagret Narvik" -92
Hederlig omtale Veksthus, Botanisk hage Tøyen –98
Innkjøp, Akershusstranda –03
Generell premiering, Plan og design konkurranse.: Nedstigningstårn og Narvesenkiosk -04
 
  2003– Heyerdahl sivilarkitekter as  
    Arkitekt
Nordenga bru, Oslo, detal-j og byggeplan, AasJakobsen, Statens vegvesen–region øst-06 -
Bybane i Bergen, byggeplan, Norconsult, Bybanekontoret i Bergen, -06 -
Dobbeltspor Sandnes-Stavanger, byggeplan. Norconsult, Jernbaneverket region sør -06 -
Bybane i Bergen, detaljplan, Norconsult, Bybanekontoret i Bergen, -06
Tusenårsstedet i Stavanger forprosjekt, byggeplan Stavanger kommune -04-
T-Banestasjon Økern, Oslo, detaljplan SVO/OS –04- Narvesenkiosk og reklametårn,Oslo konkurranse PBE - 04 Akershusstranda, Oslo konkurranse, innkjøp, Oslo Havnevesen -03
Ulven – Sinsen, veganlegg, byggeplan. Norconsult/Statens Vegvesen - 03-
Veganlegg og senketunnel Bjørvika, byggeplan. Aas-Jakobsen as/Statens Vegvesen –03-
Dobbeltspor Sandnes-Stavanger, forprosjekt. Jernbaneverket region sør 03
 
1986 - 2003 Arkitektskap as  
    Arkitekt
To sykehjem i Horten kommune. Rammetillatelse og arbeidstegninger, Horten kommune -02-03
To sykehjem i Horten/Borre kommune. 1.pris. Innbudt totalentrprisekonkurranse,
Horten/Borre kommune -02
Mat&Mer - Kafè og Deli i Oslo, forprosjekt til rammetill. – Elisabeth Hagen-02
Reklamefinansiert leskur i Oslo. Anbudstegninger . JCDecaux/samferdselsetaten-02
Veianlegg og senketunnel Bjørvika. Aas-Jakobsen as / Statens Vegvesen Oslo –01
Tinghus og politihus, Moss. Innbudt prosjektkonkurranse– Politidirektoratet –01
Uranienborghjemmet - Skisseprosjekt for alt. nybygg sykehjem- Bydel Uranienborg Majorstua-01
Sintef. Ideprosjekt for utvikling av Sintef´s eiendom Oslo – Sintef –01
Skøyen stasjon -Funksjonsanalyse -Jernbaneverket Region Øst-00
Stavanger. 1 . pris. Ark.konkurranse om Stavanger sentrum/torg – Stavanger kommune -00
Skøyen-Asker. Detaljprosjekt nytt dobbeltspor, parsell Sandvika . Jernbaneverket -99
Stortorget/Egertorget. Skisse til ny utforming av torgene med nye nedganger . as Oslo Sporveier -99
SL95 Trikk. Detaljer vedr. innredning og div. m.h.p trikkemaster . asOslo Sporveier-98/99
Majorstua/Kirkeveien. Utforming av gaterom,trikketrasé og holdeplasser. SVO -94/99
Veksthus,Tøyenparken. Internasjonal konkurranse,belønnet med hederlig omtale. UiO/Statsbygg -98
Kolbotn II. Parallelloppdrag knutepunktstasjon og byutvikling. (1. pr.) Jernbaneverket/OK.-99
Alexander Kiellands plass. Utforming av parkanlegg i samarbeid med Grindaker as . OPI -98/99
Narvesenkiosk. 1.pris innbudt konkurranse. Utvikling av prototyp . Narvesen -98/99
Gaustadtrikken. Trikketrasé fra John Collets plass til Rikshospitalet, Gaustad, Oslo Sporveier
Klosterenga-og Vikengata borettslag . Bolig prosjekt med økologi, anbudsmateriale.USBL -96-99
Rådhusplassen i Oslo. Utforming av plassrom,møblering,belysning og beplantning . OPI -93/99
Hambros plass. Utforming av plassrom . as Oslo Sporveier -97/98
Lapsetorget. Utforming av plassrom med mast og fonteneanlegg . as Oslo Sporveier -97
Mortensrud kollektivterminal. Byggeprosjekt for T-bane og bussterminal. SVO/OS -93/97
Vikatrikken. Utforming av holdeplasser og master for Rådhusplassen Oslo .as Oslo Sporveier -94/95
Gardermobanen. Byggeplan Oslo S - Nitelva, samt stasjonene: Leirsund, Lindeberg og
Eidsvoll Værk. NSB GMB -93/94
E6 Ekeberg-Sørenga anlegget. Konstruksjoner daganlegg. StatensVegvesenOslo-91/92
Citadel Skøyen. Lokkprosjekt over E18, idéutvikl.,forprosjekt,regulering, Citadel Holding-88/89
Tverlandet eldresenter .Eldrebloliger og service, anbudsmateriale. Bodø Kommune .90-91
Vålerenga, Felt C. Boligprosjekt anbudsmateriale. OBOS -88/89
Den Amerikanske Ambassade. Restaurering og sikring av fredede bygninger (H. Bull og O. Bang )
Den Amerikanske Ambassade -86/88
Kafe Celsius.
Innredning av kafé i fredet bygning. S.Steinum -86
 
  1985 - 1986:

ark. mnal Birger Heyerdahl og Asle Strøms Arkitektkontor

 
   

Arkitekt
Boliger i Gamlebyen Rehabilitering og ombygging. USBL-85-86
Sportsveien Borettslag Eldreboliger, byggemelding/anbudstegning. OBOS-85-86

 
1973 - 1985: ark. mnal Ole Bull  
   

Arkitekt
Det Norske Radiumhospitalet, Oslo , nybygg og rehabilitering, anbudsmateriale
Hammerfest Sykehus, nybygg og rehabilitering, anbudsmateriale
Vestfold Sentralsykehus, Tønsberg nybygg og rehabilitering, anbudsmateriale
Sentralsykehuset på Eg, Vest-Agder, forprosjekt, byggemelding og anbudsmateriale

 
 
 


   
       
< TILBAKE >